Prowadzimy sprzedaż i montaż sworzni zgodnych z PN-EN ISO 13918 przeznaczonych do montażu powierzchniowego na konstrukcjach stalowych, które ostatecznie zalewane betonem tworzą rodzaj łącznika konstrukcji stalowej z betonem. Wykonywane są ze stali konstrukcyjnej S235J2+C450 lub S355J2+C450. Oferowane przez nas sworznie dopuszczone są do obrotu w krajach Unii Europejskiej, posiadają Europejską Aprobatę Techniczną oraz CE.

W zakresie zgrzewania sworzni zgodnie z PN-EN ISO 14555 świadczone przez nas usługi obejmują:

  • przygotowanie PZJ,
  • trasowanie i oczyszczenie powierzchni,
  • zgrzewanie,
  • kontrolę i badanie jakości,
  • doradztwo techniczne,
  • dostawa materiałów,
  • dostawa urządzeń niezbędnych do prawidłowego wykonania prac,
  • finansowanie inwestycji,
  • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,
  • szkolenia w zakresie obsługi urządzeń.